...من که میدونم الان ته دل همتون داره قنج میره و ...

... امشب یه جورایی تو دلتون برای این ماه گود بای پارتی گرفتین...

...من که میدونم چقد خوشحالین که از فردا خبری از گرسنگی و تشنگی نیست...

...من که میدونم الان تو دلتون عروسیه...

...گله ای هم نیست،حق دارین والا...

...روزه تو این گرما...

...دم همتون گرم به شدت...


روزه


یه نکته ی کلیدی:

خدایا میگن: خواب روزه دار عبادته، سکوتش تسبیح...

خدا جونم این عبادات و تسابیح رو که از ما قبول کردی؟

همین سجده های طولانی رو میگم...
عااا قربونت برم خدا جون که اینقده مهربونی...


راستی!
چرا باید خوابیدن روزه دار ثواب داشته باشه؟
روزه بگیریم و بخوابیم و بعد خدا برامون ثواب ثبت کنه؟
بنظرمن که خیلی بی معنی میاد
اگر روزه داشتیم و کار مفیدی هم انجام دادیم میتونه ارزشمند باشه
به دیگران کمک کنیم
در خوشحال کردن اطرافیانمون کوشا باشیم
خیرمان به اطرافیانمان برسه
و.....


عیدتون پیش پیش مبارک...